Smještaj

Smještaj je organiziran u Hotelu Dubrovnik Palace prema posebnim kongresnim cijenama. Cijene su iskazane po sobi po danu (PDV je uključen u iskazane cijene, boravišna pristojba iznosi 9,00 kn po osobi i po danu):

  Hotel Dubrovnik Palace
Usluga 1/1 1/2
Noćenje s doručkom 1.121,50 kn 1.420,00 kn

Tehnički organizator rezervirao je smještaj za sudionike kongresa. Sobe će se popunjavati po principu tko prvi njegova djevojka. Ukoliko želite dijeliti sobu s kolegom, molimo naznačite njezino/njegovo ime na registracijskom obrascu. Rezervacije je potrebno učiniti najkasnije do 19. kolovoza 2018. Nakon navedenog datuma smještaj ne možemo garantirati.