Smještaj

Smještaj je organiziran u Hotelu Dubrovnik Palace prema posebnim kongresnim cijenama. Cijene su iskazane po sobi po danu (PDV je uključen u iskazane cijene, boravišna pristojba iznosi 9,00 kn po osobi i po danu):

Hotel Dubrovnik Palace
Usluga1/11/2
Noćenje s doručkom1.121,50 kn1.420,00 kn

Tehnički organizator rezervirao je smještaj za sudionike kongresa. Sobe će se popunjavati po principu tko prvi njegova djevojka. Ukoliko želite dijeliti sobu s kolegom, molimo naznačite njezino/njegovo ime na registracijskom obrascu. Rezervacije je potrebno učiniti najkasnije do 19. kolovoza 2018. Nakon navedenog datuma smještaj ne možemo garantirati.

Za rezervaciju smještaja, ljubazno molimo da se javite tehničkom organizatoru:

Conventus Credo d.o.o.
Petrova 9, 10 000 Zagreb
Tel: +385 1 4854 696
E-mail: danijela@conventuscredo.hr