Poziv za sažetke

Sudionici koji žele održati usmeno izlaganje ili prikazati poster moraju poslati sažetak koji će pregledati Znanstveni odbor. Sažetke molimo pisati isključivo na engleskom jeziku. Nakon primitka sažetka, Znanstveni odbor će odlučiti o obliku prezentacije (usmeno izlaganje ili poster). Prihvaćeni sažeci će biti objavljeni u Knjizi sažetaka.

Više informacija o sažecima je dostupno ovdje.

Rok za slanje sažetaka: 30. lipnja 2019.