Kotizacije

KategorijeRANA
plaćeno do 17.08.
KASNA
plaćeno nakon 17.08.
VIP PASS – 4 radionice7.000,00 kn7.500,00 kn
Sudionik – 2 radionice5.000,00 kn5.500,00 kn
Specijalizant – VIP PASS5.600,00 kn6.000,00 kn
Specijalizant – 2 radionice4.000,00 kn4.400,00 kn
Predstavnik sponzora*1.500,00 kn1.500,00 kn
Osoba u pratnji1.500,00 kn1.500,00 kn
Studenti**gratisgratis
Svečana večera500,00 kn1.000,00 kn

* predstavnik tvrtke sponzora je osoba koja će biti prisutna na izlagačkom štandu
** ne odnosi se na magisterijske i doktorske studije

U cijene je uključen PDV.

VIP PASS kotizacija uključuje:

 • najbolja sjedala u dvorani
 • nazočnost svim radionicama (4 radionice)
 • nazočnost stručnom programu Kongresa na mjestima usmenih izlaganja i izlagačkih prostora
 • kongresne materijale (Konačni program, kongresna torba)
 • koktel dobrodošlice, kavu u pauzama, ručkove, svečanu večeru

Kotizacija za sudionike uključuje:

 • nazočnost dvjema (2) radionicama – Tomica Bagatin & Hervé Raspaldo
 • nazočnost stručnom programu Kongresa na mjestima usmenih izlaganja i izlagačkih prostora
 • kongresne materijale (Konačni program, kongresna torba)
 • koktel dobrodošlice, kavu u pauzama, ručkove

Kotizacija za predstavnika tvrtke sponzora uključuje:

 • nazočnost stručnom programu Kongresa na mjestima usmenih izlaganja (bez radionica) i izlagačkih prostora
 • kongresne materijale (Konačni program, kongresna torba)
 • koktel dobrodošlice, kavu u pauzama, ručkove

Kotizacija za osobe u pratnji uključuje:

 • koktel dobrodošlice, kavu u pauzama, ručkove

Besplatna kotizacija za studente uključuje:

 • nazočnost stručnom programu Kongresa na mjestima usmenih izlaganja (bez radionica) i izlagačkih prostora

*Napomena: Uz prijavu za sudjelovanje, studenti moraju priložiti potvrdu ili pismo koje potvrđuje njihov status. Pismo mora biti napisano na memorandumu fakulteta i naslovljeno na Kongresnu agenciju Conventus Credo.

Uvjeti otkazivanja

Otkazivanje sudjelovanja moguće je jedino pismenim putem na e-mail adresu: danijela@conventuscredo.hr

Svi otkazi zaprimljeni pismenim putem do 30.06. bit će vraćeni umanjeni za 10%.

Svi otkazi zaprimljeni pismenim putem od 30.06. do 31.08. bit će vraćeni umanjeni za 25%.

Svi otkazi zaprimljeni pismenim putem nakon 01.10. neće biti vraćeni osim u slučaju izvanrednih okolnosti koje će biti razmotrene i odobrene od strane organizacijskog odbora Kongresa.